Bài đă ng

h ồ s ơ thành lập công ty tnhh 1 thành viên ở tại TpHCM

Hình ảnh
điều kiện thành lập công ty tnhh ở tại TpHCM

Bạn có ý t ưở ng và kh ả năng kinh doanh, muốn thành lập doanh nghiệp với nguồn vốn của riêng mình? Bạn muốn tìm kiếm một mô hình doanh nghiệp vừa gọn nh ẹ, linh hoạt nhưng vẫn đả m bảo minh bạch, khoa học? Lựa chọn thành lập công ty TNHH một đồ ng độ i là câu tr ả lời dành cho bạn.

Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do một t ổ chức hoặc một mọi ng ườ i làm ch ủ s ở hữu (sau đây gọi là ch ủ s ở hữu công ty); ch ủ s ở hữu công ty chịu trách nhiệm v ề các khoản n ợ và nghĩa v ụ tài sản khác của công ty trong phạm vi s ố vốn điều l ệ của công ty.Tìm hiểu v ề thành lập công ty TNHH theo luật hiện hành

1.1. Th ế nào là công ty TNHH đượ c quy đị nh trong luật doanh nghiệp, và các văn bản pháp luật Th ủ tục hiện hành?

– Công ty TNHH đượ c chia ra làm 2 loại hình, bạn s ẽ lựa chọn 1 trong 2 loại hình công ty TNHH sau đây để thành lập tùy thuộc vào s ố l ượ ng nhân viên bạn có khi thành lập công ty:

+ Công ty TNHH Hai thành viên tr ở lên: Là loại hình doanh nghiệp có tối thiểu …

Các b ướ c thành lập công ty thời trang ơr tại quận 2 tphcm

H ồ s ơ thành lập công ty thời trang ơr tại quận 7 tphcm

Trong những năm gần đây, thời trang Việt Nam đã có b ướ c chuyển mình mạnh m ẽ và tr ở thành một trong những ngành công nghiệp cách tân và phát triển của đấ t n ướ c. Ngày càng có nhiều nhà thiết k ế đầ y kinh nghiệm, nhiều th ươ ng hiệu "made in Vietnam” và nhiều ch ươ ng trình thời trang đế n gần hơn với công chúng.

S ự xuất hiện của những nhà thiết k ế đầ y kinh nghiệm, s ự ra đờ i của vô s ố tên th ươ ng hiệu, cửa hàng, trung tâm mua sắm … cho thấy bức tranh sôi nổi của ngành công nghiệp thời trang ở Việt Nam. c ơ mà, việc thành lập doanh nghiệp hoạt độ ng trong lĩnh vực "thời trang” là một điều không phải ai cũng biết và cũng không d ễ dàng. Nam Viet Luat s ẽ Kinh nghiệm cho bạn biết v ề Dịch v ụ thành lập công ty thời trang nh ư th ế nào?
Thời trang Việt Nam là một lĩnh vực đang ngày càng cải cách và phát triển và nhận đượ c s ự ủng h ộ, công nhận của bạn bè quốc t ế. Đây là một lĩnh vực đem lại lợi nhuận không nh ỏ cho các nhà đầ u t ư, đặ c biệt khi …

H ồ s ơ m ở công ty thiết k ế nội thất

Các b ướ c thành lập công ty thiết k ế nội thất
Để thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam cần phải qua Dịch v ụ nh ư sau:

B ướ c 1: trang b ị thông tin cần thiết để thành lập công ty giá r ẻ:

Loại hình DN: Ch ủ doanh nghiệp cần phải hiểu rõ đặ c điểm của từng loại hình để có th ể xác đị nh và lựa chọn loại hình phù hợp nhất với đị nh h ướ ng cách tân và phát triển của Công ty. Các loại hình DN thịnh hành ở VN hiện nay gồm: Doanh nghiệp t ư nhân, Công ty hợp danh, Công ty TNHH 1 thành viên, Công ty TNHH 2 nhân viên tr ở lên, Công ty c ổ phần;
S ố l ượ ng thành viên / c ổ đông: Tùy từng loại hình DN s ẽ b ị giới hạn tối thiểu và tối đa s ố l ượ ng nhân viên/c ổ đông. Ví d ụ: Công ty c ổ phần s ẽ phải có tối thiểu là 3 c ổ đông. Do đó, ch ủ DN s ẽ phải dựa vào quy đị nh và từng loại hình để lựa chọn thành viên/c ổ đông cho phù hợp. DN s ẽ phải trang b ị bản sao CMND/Căn c ướ c công dân/H ộ chiếu còn thời hạn để nộp cùng b ộ H ướ ng dẫn thành lập DN;
Tên công ty: Tên Công ty nên ngắn gọn, d ễ nh ớ, d ễ phát âm và không đượ c trùng với các …

Th ủ tục thành lập công ty luật

Hình ảnh
Theo quy đị nh tại Khoản 1 Điều 32 Luật luật s ư 2006 thì công ty luật là một t ổ chức hành ngh ề luật s ư. Để thành lập công ty luật, tr ướ c hết cần đáp ứng những Đă ng kí sau:

– Công ty luật phải là công ty hợp danh hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn. Công ty trách nhiệm hữu hạn có th ể là Công ty TNHH một thành viên hoặc Công ty TNHH hai thành viên tr ở lên


– Giám đố c và ng ườ i khác gi ữ chức v ụ quản lý trong công ty luật phải có chứng ch ỉ hành ngh ề luật s ư.

– Luật s ư thành lập hoặc tham gia thành lập t ổ chức hành ngh ề luật s ư phải có ít nhất hai năm hành ngh ề liên tục làm việc theo hợp đồ ng lao độ ng cho t ổ chức hành ngh ề luật s ư hoặc hành ngh ề với t ư cách cá nhân theo hợp đồ ng lao độ ng cho c ơ quan, t ổ chức.

– Một luật s ư ch ỉ đượ c thành lập hoặc tham gia thành lập một t ổ chức hành ngh ề luật s ư. Trong tr ườ ng hợp luật s ư ở các Đoàn luật s ư khác nhau cùng tham gia thành lập một công ty luật thì có th ể lựa chọn thành lập và đă ng ký hoạt độ ng tại đị a ph ươ ng nơi có Đoàn luật s ư mà một trong các luật …

Các b ướ c thành lập công ty bảo hiểm

Hình ảnh
H ướ ng dẫn thành lập công ty bảo hiểm
Theo Luật s ư Kinh nghiệm Luật doanh nghiệp, kinh doanh bảo hiểm là ngành ngh ề kinh doanh có điều kiện, nên muốn thành lập công ty c ổ phầnkinh doanh bảo hiểm phải đáp ứng một s ố H ướ ng dẫn thành lập công ty kinh doanh bảo hiểm nhất đị nh theo quy đị nh của pháp luật.

Chào Luật s ư, sắp tới tôi muốn m ở một doanh nghiệp kinh doanh Điều kiện bảo hiểm, tôi muốn nh ờ luật s ư Các b ướ c giúp tôi điều kiện và Dịch v ụ thành lập doanh nghiệp kinh doanh Điều kiện bảo hiểm?

Theo Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000, doanh nghiệp bảo hiểm có năm loại hình: doanh nghiệp bảo hiểm nhà n ướ c, công ty c ổ phần bảo hiểm, t ổ chức bảo hiểm t ươ ng h ỗ, doanh nghiệp bảo hiểm liên doanh, doanh nghiệp bảo hiểm 100 % vốn đầ u t ư n ướ c ngoài.

điều kiện để đượ c cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp bảo hiểm là: có s ố vốn điều l ệ đã góp không thấp hơn mức vốn pháp đị nh (mức vốn pháp đị nh của doanh nghiệp bảo hiểm kinh doanh bảo hiểm phi nhân th ọ: 300 t ỷ vn đ, kinh doanh bảo hiểm nhân th ọ: 600 tỷ …

Điều kiện thành lập doanh nghiệp bảo v ệ

Hình ảnh
Thành lập doanh nghiệp bảo v ệ là một trong những lựa chọn của rất nhiều ng ườ i muốn khởi nghiệp. nhưng mà, các T ư vấn pháp lý đang làm bạn bối rối thì T ư vấn thành lập công ty bảo v ệ của Nam Việt Luật chắc chắn s ẽ là s ự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn.
Với một nền kinh t ế th ị tr ườ ng tr ở nên tân tiến nh ư hiện nay thì việc Thành lập công ty bảo v ệ đã tr ở thành một xu h ướ ng tất yếu. tuy th ế, bạn đang v ướ ng mắc ở các th ủ tục pháp lí cũng nh ư Kinh nghiệm kinh doanh thì bài viết d ướ i đây Bravolaw chúng tôi s ẽ giúp bạn giải đáp nhưng thắc mắc đó.Th ủ tục thành lập công ty dịch v ụ bảo v ệ bao gồm:

Phải là doanh nghiệp đượ c cấp giấy chứng nhận đă ng ký thành lập doanh nghiệp theo quy đị nh của Luật doanh nghiệp 2014
Ng ườ i chịu trách nhiệm v ề an ninh, trật t ự không thuộc các tr ườ ng hợp nh ư đã b ị khởi t ố hình s ự, có tiền án v ề các tội xâm phạm an ninh quốc gia, các tội khác do lỗi c ố ý b ị kết án t ừ 3 năm tù tr ở lên và chưa đượ c xóa án tích …
Ng ườ i chịu trách nhiệm v ề an ninh, trật t ự phải có bằng tốt …

Team SEO jo t ừ khoá Rồng Đạ i D ươ ng tại TpHCM

Hình ảnh
Công ty SEO Rồng Đạ i D ươ ng tại TpHCM với mong muốn đem lại lợi ích cao cho Quý Khách. Công ty SEO google tốt nhất TPHCM chúng tôi đã từng b ướ c phát triễn và đem lại s ự tin cậy vững chắc đố i với Quý khách hàng. Hãy nhanh tay liên h ệ với RONGDAIDUONG.COM để đượ c t ư vấn hõ tr ợ tốt nhất.Những lợi ích khi s ử dụng dịch v ụ Seo t ừ khóa website giá r ẻ uy tín chuyên nghiệp hóa

SEO giúp tăng th ứ hạng Website của bạn.
SEO giúp trang web của bạn tăng l ượ ng truy cập.
SEO giúp tăng l ượ ng khách hàng mục tiêu của bạn.
SEO s ẽ giúp th ươ ng hiệu của bạn nổi bật hơn.
Công ty SEO google tốt nhất TPHCM của chúng tôi, với độ i ng ũ nhân viên bài bản, làm thành thạo trong ngành nhiều năm. Với t ự tin s ẽ đư a trang website của bạn lên top 1, 2, 3 … của google. Kh ả năng tăng l ượ ng ng ườ i tham gia xem tang website của bạn. Và công ty chúng tôi luôn đả m bảo s ự xuất hiện tuyệt đố i 24/24 trang website của bạn trên google.
Thông qua những khuyến cáo của google, công ty SEO google tốt nhất TPHCM của chúng tôi luôn mang lại …